מדיניות האיכות

ארדן פרוייקטים מחויבת לרף איכות גבוה ביותר וחסר כל פשרות. ההקפדה על איכות העבודה מהווה נדבך מרכזי בתרבות הארגונית של החברה ומועברת באופן שוטף לעובדי החברה ומנהליה באמצעות הדרכות, השתלמויות וימי עיון סדירים .

מדיניות האיכות שמתווה החברה, כוללת שימוש במוצרים העומדים בסטנדרטים ובתקנים הנדרשים, ובצד זאת, פיקוח ושמירה על רמת ביצוע גבוהה באתר הלקוח. משב מקפידה גם על רף איכות גבוה בקרב כל שותפיה העסקיים וקבלני המשנה שהיא מעסיקה.

פעילות החברה מתבצעת על פי תקן ישראלי ISO 9001:2000 ועל פי סטנדרטים ישראליים ובינלאומיים נדרשים.

ארדן פרוייקטים רואה בשמירה על איכות הביצוע והתכנון מרכיב מרכזי בשרשרת הצלחותיה ובמוניטין שיצרה לעצמה. לפיכך, הנהלת החברה וצוות העובדים פועלים על פי יעדי איכות מגובשים ומעודדים שיפור מתמיד, העלאת רעיונות חדשים, והיערכות מוקדמת למגוון תרחישים בעת ביצוע הפרויקטים.