שדרוג מתקן מתח עליון 161KV

תקציר

מתקן ההתפלה בהיקף של 30 מיליון קו"ב בשנה.

המתקן הוקם בשיטת BOO ע"י קבוצת ויה מאריס (דרך הים התפלה בע"מ) בבעלות חברת גרנית הכרמל.

תפקיד המתקן לספק מים באיכות מעולה למערכת המים הארצית

היקף הפרוייקט כלל :

שדרוג התחמ"ש 161KV.

פרוייקט מורכב שדרש יכולות לוגיסטיות והנדסיות גבוהות מהרגיל.

מידע נוסף

שדרוג התחמ"ש היה פרוייקט מורכב שדרש יכולות לוגיסטיות והנדסיות גבוהות מהרגיל.

המרחק הגדול שבו ניתן להעמיד את המנופים מהשנאים, דרש הנפתם ע"י שני מנופים במקביל, דבר שחייב תזמון ותיאום בכל רגע נתון.

לאחר התקנת השנאים החדשים בוצעו התאמות חיבור לרשת הארצית ב – 161KVולרשת הלקוח.

כיול ממסרי ההגנה ותיאום עם חברת החשמל בוצע ע"י מחלקת ההנדסה של החברה.

תכנון מהלכי הביצוע ועמידה בלוחות זמנים מדויקים תרמה להצלחת הפרוייקט. 

גלריית תמונות