מנהרות

תקציר

במסגרת הפרויקט תוכנן כביש באורך של כ- 3000 מטר, כולל מנהרה באורך של כ- 600 מטר. כמו כן, נכלל טיפול ותכנון להזזת מחסום צבאי ודאגה לתפקודו הנאות בכל שלבי הביצוע ובשלב הסופי. מחלף "הזיתים" מהווה את הקשר בין כביש הטבעת המזרחי וכביש הר הצופים, כולל הסדרת נגישות לככר א-זעיים ולשכונת א-טור

מידע נוסף

מנהרות הר הצופים הן 2 מנהרות דו מסלוליות לכל כיוון.

הותקנו מפוחי סילון לפינוי גזים, הכוללות מערכת בקרה גזים לצורך הפעלת המפוחים לפינוי הגזים.

בוצעה תאורה לכל אורך המנהרות, מערכת של צנרת תת קרקעית לצורך התקנת כבלים, מערכת גילוי אש, מערכת מצלמות, מערכת כריזה, סולמות לכבלים על התקרה, מערכת בקרה הכוללת מערכת תנועה, מערכת מ"ג, גנרטור חירום ומערכת UPS.

בוצעו חדרי חשמל מ"ג ומ"נ.

כל המערכות מדווחות לחדר בקרה ראשי של עריית ירושלים.

במנהרות אשכול בוצע הכל ללא מפוחי סילון.