עבודות חשמל עבור מחלקת דימות

תקציר

עבודות חשמל עבור מחלקת דימות

מערכת תשתיות חשמל לבקרה.

אינסטלציה חשמלית מיוחדת עבור מערכות רנטגן.

 

מידע נוסף

עבודות חשמל עבור מחלקת דימות

מערכת תשתיות חשמל לבקרה.

אינסטלציה חשמלית מיוחדת עבור מערכות רנטגן.