מבנה משרדים

תקציר

המבנה הנו מבנה קיים ופעיל ברחוב נרקיס ירושלים, המכיל חוות שרתים חיוניות לשירותי הביטחון השונים ולאוכלוסייה האזרחית.

המבנה הוסב לחוות שרתים ארצית ראשית, ולתוספת משרדים ושדרוג המשרדים הקיימים.

העבודה כללה פירוק בהדרגה של מערכות קיימות: חשמל, תקשורת ותחנת מ"ג, ביצוע הגדלת תחנת השנאה ראשית למבנה, החלפת לוח חשמל ראשי, תוספת וחיבור גנרטורים לגיבוי, וכן מערכות UPS  כפולות ל – 1600A.

מידע נוסף

העבודות להתקנות מערכת מ"ג חדש בוצעו בלילות תוך השמת דגש על אספקת חשמל "שוטף", ללא הפסקות, כולל הפעלות גנרטור חיצוניות ושימוש במערכות הפנימיות של המבנה.

הבניין נשאר פעיל כל זמן משך העבודה, ונדרשו תיאומים ותזמון עם כל הגורמים השונים בבזק בכל הפעולות החיוניות. 

גלריית תמונות