מנהרות

תקציר

מנהרת הארזים נבנתה בכביש 9 ירושלים.

בפרוייקט זה הוקמו 2 מנהרות מקבילות.

בפרוייקט זה הקימה "ארדן פרוייקטים" מתקן חשמל הכולל מפוחי סילון, חדר חשמל עם גיבוי גנראטור והנחת סיבים לכל אורך המנהרות לצורך בקרת תנועה למרכזיה הראשית של ירושלים.

מידע נוסף

התקנת מפוחי סילון אשר הותקנו בתקרה.

בניית חדר חשמל עם יציאות כבלים תת קרקעיות המונחות על סולמות עשויים מפיברגלס.

חדר חשמל לוח ראשי מגובה בגנרטור.

אל מערכת הבקרה נפרסו  סיבים אופטיים במרחק של 15 ק"מ המחוברים לחדר בקרת תנועה ראשי של ירושלים דרך השוחות הקיימות המפוזרות דרך הכבישים לכל אורך הכבישים.